Διοίκηση

Γραφεία Επισκοπής

Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος: Αιδ. Παύλος Καγκόμα.
Θέματα Συντονισμού και Φιλανθρωπίας: Μοναχή Παρασκευή
Γραφείο Ιεραποστολής και Κατήχησης: Jeanpy Ntumba Kamande, Θεολόγος.
Γραφεύς - Χειριστής Υπολογιστών: Elineus Peter.
Λογιστής: Revicius Barnaba.
Οδηγοί: 1. Charles Antony Isaya, Απόφοιτος Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας.
              2. Theophilos Sospeter Batulana.