Ενορίες - Εφημέριοι

1.Vicareji ya Bukoba
Vicar General wa Bukoba
Fr. Paul Kagoma


BUKOBA DISTRICT

1. FR. SPYRIDON KAIZILEGE

 • MITUME 12- BUKOBA
 • MT. PARASKEYI-KISHANJE
 • MT. ELEFTERIOS- KYAMARANGE
 • MT. SPYRIDON- BUZI
 • MT. NICHOLAS-MUSLA(KISIWANI)

2. FR. LUKE BAHATI BABA ROHO

 • HABARINJEMA BUKOBA
 • MT. SOFIA KAGEMU HOSPITAL "UFUFUO" BUKOBA

3. FR. PAUL KAGOMA

 • MT. DIMITRIOS-RUBALE
 • MT. BARBARA-KYAMANJURA
 • HABARINJEMA-RWEMISHASA
 • OMUKIHISI
 • MUJUNWA

4. FR. PAUL TILUGANYA

 • MT. ANTONIOS KANYABUGURU
 • MT. THEODOROS- BUTURAGE
 • MT. PAUL-KOBUNSHWI
 • KAREGO
 • RUHUNGA

5. FR. MARCOS RUGEMARILA

 • MT. ELEFTHERIOS-RUKOMA
 • MT. ATHANASIOS-KANYABYOMA
 • MT. MARKOS MWINJLIFTI BITUNDU
 • BUTAKYA

6. FR. SERAPHIM SIMBA

 • ALL SAINTS-KASIKIZI
 • MT. DIMITRIOS-NTUNGAMO
 • MT. ANTONIOS-NYAKAHAMA
 • KIHUMULO
 • KAGARAMA

7. FR. SAVA JOSEPH

 • MT.CONSTANTINE- KIBIRIZI
 • MT. ANASTASIOS - KIKAGATI
 • MT. DILITRIOS - KAMUZINZI
 • MT. YOHANA MBATIZAJI KYOGA
 • OMUBWEYA
 • KAMULI
 • RWAMISHA
 • AMANI
 • BUTURAGE
 • IZIMBYA


MISENYI DISTRICT

8. FR. HARALAMBOS KARUMUNA

 • MT. PHANOURIOS - MUTUKULA
 • MT. JERONYMOS - BUNAZI
 • ITARA
 • GABULANGA

9. FR. JERONYMOS MTASINGWA

 • MT. NECTARIOS - KYAKA
 • MT. DIONYSIOS - KEKYANA


MULEBA DISTRICT

10. FR. IAKOBOS JOSEPH

 • MT. RAPHAEL - KITEME
 • MT. ELEFTHERIOS - KYAMATA
 • MT. IAKOVOS MITUME KYOTA

11. FR. PASCHALIOS KAROLY

 • MT. YOHANA MRUSSI-IKONDO
 • NTUNGAMO
 • IHANGILO

12. FR. ELEFTHERIOS NCHUNGUYE

 • MT. MARIA - MULEBA
 • UFUFUO - IBALE
 • MT. ANTIPA - KATONGO
 • HABARINJEMA - KIGA
 • KYANTALE

13. FR.PHILOTHEOS THEONESTI

 • MT. GEORGE - MAKOMGORA
 • MT. GEORGE - MUGAZA
 • MT. BARBARA - KAZINGA
 • KUPAA KWA BWANA - KAIBANJA
 • MT. ANTIPA - KISHOGO

14. FR. THOMAS SHUZA

 • MT. PETRO - KAGABIRO
 • MIKONI

15. FR. IGNATIOS SIMBA

 • KUPAA KWA BWANA NYAKAHAMA2. Vicareji ya Karagwe na Kyerwa
Vicar General wa Karagwe na Kyerwa
Fr. Kallinikos Rweyemamu

DISTRICK KARAGUE

16. FR. KALLINIKOS RWEYEMANU

 • METAMORPHOSIS - KAYANGA
 • HOLY TRINITY - KAKIRO
 • MITUME 12-KATWE
 • CHANIKA

17. FR. THEODOROS MTABAZI

 • MSALABA - RWENKORONGO
 • MT. MICHAEL - BUSHANGARO
 • METAMORPHOSIS - OMUKIKALILA
 • MT. GEORGE - RWAMLINDA

18. FR. PROKOPIOS SILAMALE

 • MT. PARASHKEVI OMUKICHUCHU
 • MT. PANTELEIMON KIGARAMADISTRICT KYERUA

19. FR. STEPHEN RUSHENYA

 • MT. GEORGE - KAGENYI
 • MT. IRENE CHRISOVALANTU - RUTUNGURU
 • UGEUKO WA BWANA - RUBWERA

20. FR. PETROS THEOPHANOS

 • MT. ANDREAS - KITOMA
 • MT. KATERINA - RUKO

21. FR. ATHANASIOS LUKAMUNUGA

 • MT. MARIA - MIGINA
 • MT. UTAU MTAKATIFU SONGAMBERE
 • MT. ATHANASIOS BIHABO
 • MT. MARIA KILEGETE
 • CHABURUGA

22. FR. AUGUSTINOS BATALINGAYA

 • MT. NIKOLAOS - MUGOROGORO
 • MT. POLIEFCTOS - RUBUGA
 • MT. MOSES - KASAVE
 • MT. LUKAS - BUSHESHE

23. FR. DAMIANOS KAROLY

 • KULALA KWA MZAZI MUNGU - RUNYINYA
 • CHANYA

24. FR. PETROS MAJUNE

 • MT. ANDREA - RUKURAIJO
 • KULALA KWA MZAZI MUNGU - OMURUTOMA

25. FR. ANTONIOS MZIBA

 • MSALABA TAKATIFU - KAKERERE
 • MT. MARY - NYAKABWERA

26 FR. ANASTASIOS ANDREA

 • MT.MARKOS EVGENIKOS - KIMULI

27. FR. CHRYSOSTOMOS SOSPETER

 • MT. DIMITRIOS - IBAMBA
 • MT. MOSES - RUHITA
 • ROHO MTAKATIFU - NYAKAGERA
 • BUSIMBE

28. FR. EVANGELOS CROSPER

 • MT. DAVID - KITWE
 • MT. KASIANOS KANTAGA
 • RWABIGAGA3. Vicareji ya Geita
Vicar General wa Geita
Fr. John Jakobo

29. FR. JOHN JACOBO

 • MT. CONSTANTINE - CHATO
 • MT. PANTELEIMON - CHATO
 • MT. YOHANA MBATIZAJI - KISUMWA

30. FR. SOPHRONIOS KULWA

 • KUZALINA KWA KRISTO - MUSASA

31. FR. MAKARIOS MWANZIRWA

 • KUZALINA KWAMZAZI MUNGU - GENGESABA
 • MT. MARKOS MITUME NA EVAGELIST - GENGETANO
 • KISOMOKO

32. FR. POLYCARPOS UCHENGA

 • EVAGGELISMOS - GEITA
 • MT. EUPHEMIA - KASAMWA

33. FR. JOHACHIM MPONDO

 • KULALA KWA MZAZI MUNGU - BUSERESERE
 • UFUFUO - BUGOMA
 • MT. PETER OF ARGOS - BUSANDA
 • KILOMBEROΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ    ΙΕΡΕΙΣ

 • FR. BARNABAS KARUMUNA
 • FR. PETROS MAJUNGU
 • FR. NIKOLAOS LUMBISHOΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ

Ευγνωμοσύνη στους πατέρες που εργάσθηκαν για την θεμελίωση της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ.

 • FR. SOSTHENES KIYONGA
 • FR. NECTARIOS RAUL
 • FR. NATHANAEL LUTEHANGWA
 • FR. LAURENTIOS NGANYIRA
 • FR. GERASIMOS MWEBESA