ΝΕΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

   Συνεδριάζει κάθε μήνα και επιλαμβάνεται των θεμάτων των Σχολείων της Επισκοπής, διαχειρίζεται το πρόγραμμα υποτροφιών των Ορθοδόξων μαθητών και αποφασίζει, ότι έχει σχέση με την εκπαίδευση στην Επισκοπή. Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

  • Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος
  • Fr. Paul Karagoma
  • Fr. Kallinicos Rweyemanu
  • Αδελφή Παρασκευή
  • Godfrey Njita
  • Switibert Gerevazi
  • Josephat Bandihai