Σύνδεσμος Ορθοδόξων Επιστημών

Μέλη είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Επιστήμονες της Επισκοπής που βοηθούν το έργο της Επισκοπής. Οργανώνουν Συνάξεις Επιστημών και εορτάζουν των Τριών Ιεραρχών.
Υπάρχουν οι εξής Επιτροπές:

  • Παιδείας,
  • Υγείας,
  • Ιεραποστολής,
  • Εκκλησιαστικών έργων και γεωτρήσεων,
  • Νομικών υποθέσεων.