Σύνδεσμος Πρεσβυτέρων

       Μέλη οι πρεσβυτέρες της Επισκοπής, που έχουν προστάτη την " ΑΓΙΑ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ", που εορτάζει στις 13 Φεβρουαρίου.