*ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΜΟΥΛΙ* 

2024-01-23
Χαρά καί πνευματική ἀγαλλίαση στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας γιά τόν νέο Ἱερέα π. Πορφύριο καί τόν νέο Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τήν Κυριακή 21/1 ὁ Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος μετέβη στήν Ἐνορία τοῦ Κιμούλι Καράγκουε, ὅπου τέλεσε μαζί μέ τήν πρώτη Θεία Λειτουργία καί τά Θυρανοίξια τοῦ νέου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στήν ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ Ναός κτίσθηκε μέ τήν εὐγενική δωρεά τῶν φίλων τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιμ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. Ταυτόχρονα τελέσθηκε καί εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου Πορφυρίου. Ὁ νέος Ἱερέας, πού κατάγεται ἀπό τό Κιμούλι, ἀναλαμβάνει πρῶτος μόνιμος καί τακτικός ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας, πού ἱδρύθηκε πρίν ἀπό 30 χρόνια. Στήν ὅλη *ὀρθόδοξη πανδαισία* συμμετεῖχε σύσσωμος ὁ κλῆρος-15 Ἱερεῖς- τῶν δύο Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καράγκουε καί Κυέρουας καί 5 χορωδίες, πού ἔψαλλαν καί τραγούδησαν στήν πολύωρη γιορτή, πού ἀκολούθησε. Οἱ γονεῖς τοῦ π. Πορφυρίου προσέφεραν ἐορταστικό τραπέζι ἀγάπης καί στούς χίλιους περίπου ἑορταστές, που κατέφθασαν μέ κάθε μέσο στό Κιμούλι.

 Ὁ Ἐπίσκοπος στήν προσφώνηση του πρός τόν νέο πρεσβύτερο τοῦ ὐπενθύμισε τούς λόγους τοῦ προφήτου Ἡσαϊα "_```θά συγκεντρώσεις τούς σκορπισμένους, θά σηκώσεις αὐτούς πού ἔπεσαν, δέν θά ἀφήσεις νά σβύσει ἠ πίστη πού τρεμοσβύνει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων```_" (Ἡσ.42,1-4).  _Ὕστερα ἀπό 30 χρόνια παρουσίας τῆς Ὀρθοδοξίας στό Κιμούλι, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, νά φέρεις πίσω αὐτούς πού ἔφυγαν στό ρωσικό Σχίσμα. Νά φέρεις στήν Ὀρθοδοξία τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί Προτεστάντες πού βρίσκονται στό σκοτάδι τῆς αἵρεσης καί τῆς πλάνης. Μαζί μέ τό Κιμούλι ἀναλαμβάνεις καί τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου Μπουγκάζας, ὅπου θά ἀναλάβεις νά κτίσεις τό Ναό τοῦ νέου Ἁγίου πού ἀγαπᾶ ὁ Πατριάρχη μας καί γνώρισε ὁ Ἐπίσκοπος σου.  Ὅταν θά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες θά τελεσθοῦν καί τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ καί θά καλέσουμε καί τούς δωρητές ἀπό τήν Ἑλλάδα"._ 

 *Στό τέλος εὐχαρίστησε τούς φίλους τῆς Πανελλήνιας Ὀρθόδοξης Ἕνωσης, πού χρηματοδότησαν τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ προστάτου τῆς Ἑνώσεως αὐτῆς.*

 Εὐχαρίστησε τόν μέχρι τοῦδε ἐφημέριο π. Θεόδωρον Mtabazi, γιά τήν εὐθύνη τῆς ἀνέγερσης τοῦ Ναοῦ, καί τήν ἐπί εἰκοσαετία Ἱεραποστολή στήν Κυέρουα. Τόν εὐχαρίστησε καί γιά τήν ὑπακοή του στήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπο, νά μεταβεῖ στήν Γκέϊτα, ὅπου ἐκεῖ θά ἀναλάβει νέο Ἱεραποστολικό ἔργο γιά τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιά τό λόγο αὐτό τόν χειροθέτησε Οἰκονόμο καί τοῦ ἀπένειμε τόν ἐπιστήθιο Τίμιο Σταυρό.