*ΣΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΑ 40ΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ*

2024-02-01
 Μιά ἄλλη δυσκολία πού ὑπάρχει στήν Τροπική Ἀφρική εἶναι ἡ ἔλλειψη σιταριοῦ γιά πρόσφορο καί κόλλυβα καί τοῦ κρασιοῦ γιά τήν τήν θεία Κοινωνία. Κάτι πού εἶναι δύσκολο νά ἐφαρμοσθοῦν ἔθιμα πού ὑπάρχουν στίς εὔκρατες ζῶνες τῆς γῆς. *Καί γιά μέν τό κρασί* εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ κοντέϊνερ ἤ νά φέρνουμε ἀπό ἄλλες περιοχές, ὅπου εὐδοκιμοῦν τά κλήματα. *Τό δέ σιτάρι εἶναι έντελῶς ἄγνωστο στίς διατροφικές συνήθειες τῶν Ἀφρικανῶν γενικά καί τῶν Τροπικῶν περιοχῶν εἰδικότερα. Ἔτσι στό 40νθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Bahebe, πού τελέσθηκε στόν Ι.Ν. Εὐαγγελισμοῦ Γκέϊτας, χρησιμοποιήθηκαν φυστίκια ἀντί σιτάρι γιά τά κόλλυβα. Συγκλονιστικό ἦταν τό θέαμα τά ὀρφανά παιδιά γύρω ἀπό τά κόλλυβα τοῦ πατἐρα τους, ὁ μικρός Σεραφεἰμ νά κρατἀει τή φωτογραφία τοῦ παπᾶ-μπαμπά του, ὁ ἀδελφός του Ἔραστος τά κόλλυβα-φυστίκια καί ἡ πρεσβυτέρα Χάρις ἀπαρηγόρητη. Παρηγοριά μεγάλη γιἀ τήν οἰκογένεια ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου καί ὁ λόγος του "_θά ἀναλάβει ἡ Ἐπισκοπή τήν φροντίδα τῆς ἀπορφανισθείσης οἰκογένειας_". Παρηγοριά ἡ μεγάλη παρουσία τῶν ἀδελφῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τῶν χριστιανῶν τῆς Ἐνορίας. *Παρηγοριά ἡ στἠριξη τῆς οἰκογἐνειας ἀπό ὁμογενεῖς τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Κύπρου. Αὐτό θά πεῖ ὀρθόδοξος Ἕλληνας μέ τόσο φιλότιμο, πού στηρίζει ὀρφανά στήν Τανζανία.*